Freddy Mutanguha
Rwanda, 1976
overlevende Rwandese genocide en directeur Aegis Trust

Freddy Mutanguha

Freddy Mutanguha was ooggetuige van de moord op zijn familie tijdens de Rwandese genocide, en overleefde deze zelf maar ternauwernood. Mutanguha is de directeur van het Kigali Genocide Memorial en executive director bij de Aegis Trust, een invloedrijke, wereldwijd opererende organisatie die campagne voert om genocide te voorkomen. Door vredesonderwijs te implementeren in schoolcurricula en door genocideoverlevenden een stem te geven in het publiek debat en de politiek draagt Mutanguha bij aan vrede en verzoening in kwetsbare gebieden, waaronder Rwanda, Kenia, Nigeria en Zuid-Soedan. Mutanguha is bestuurslid van het Centrum voor Rechtvaardigheid en Verzoening in Cambodja, en ontving vele onderscheidingen voor zijn vredeswerk.

Spreker bij

0E83E542-718B-41EB-AAB0-2B37847462D8

Symposium

The Legacy of 20th-Century Catastrophes

You Tell Us Stories. Why?

2 mei 2020 online