Rick_Herzberg._Nexus-conferentie_2006._Foto_Robert_Goddyn
© Robert Goddyn
Verenigde Staten, 1943
Amerikaans politiek journalist

Hendrik Hertzberg

Hendrik Hertzberg trad in 1969 in dienst als journalist bij The New Yorker, zich specialiserend in politieke aangelegenheden, en werd daarna stafmedewerker en belangrijkste speechschrijver van het Witte Huis onder president Carter. Vervolgens gaf Hertzberg leiding aan het tijdschrift The New Republic, om in 1992 weer terug te komen bij The New Yorker als hoofdredacteur politiek commentaar. Zijn columns verschenen in de bundel Politics: Observations and Arguments, 1966 – 2004. In 2009 verscheen ¡Obámanos! The Birth of a New Political Era.

Spreker bij

large_3._Debate-Why-Art_-Music-and-Poetry.-2006

Conferentie

Part I. The Classics, Art, and Kitsch

Towards a Definition of Western Culture

11 november 2006 09.30 - 18.30 Passenger Terminal, Amsterdam