H.W._von_der_Dunk
Duitsland, 1928-2018
historicus, gespecialiseerd in contemporaine geschiedenis

Hermann von der Dunk

H.W. von der Dunk was emeritus hoogleraar contemporaine en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Hij publiceerde onder meer De organisatie van het verleden (1982), Terugblik bij strijklicht. Jeugdherinneringen (2008) en De glimlachende sfinx. Kernvragen in de geschiedenis (2011) en Voordat de voegen kraakten. Student in de jaren vijftig (2013) en zijn tweedelige magnum opus De verdwijnende hemel (2000). In 2016 verscheen zijn essaybundel De wereld als getal, waarin Von der Dunk zich verzette tegen de ‘bloedeloze kwantificatie van het hele bestaan’.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 44

Massademocratie
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 43

Brieven aan het nageslacht
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 4