JDV
België, 1943
filosoof

Jacques De Visscher

Jacques De Visscher is filosoof. De Visscher studeerde aanvankelijk binnenhuisarchitectuur, later moraalwetenschap en wijsbegeerte, en promoveerde op Shakespeares Macbeth. Tot 2005 was hij hoogleraar wijsgerige antropologie en kunstfilosofie aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas te Gent, en van 1998 tot 2008 was De Visscher bijzonder hoogleraar Filosofie en Literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De Visscher schreef een twintigtal boeken die handelen over ethiek, hermeneutiek van de kunst en de fenomenologie van het alledaagse leven en van het wonen. In 2016 publiceerde hij Figures de l’hospitalité. Conférences de Montréal.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2018

Nexus 79

Brief aan mijn leraar