jean_francois_mattei
Algerije, 1941 – 2014
politiek filosoof

Jean-François Mattéi

Jean-François Mattéi was filosoof en politicoloog. Na aanstellingen in Toulouse en Marseille werd hij in 1980 hoogleraar aan de universiteit van Nice. Daarnaast vervulde hij ook adviserende taken, onder meer voor het Franse ministerie voor onderwijs, en was hij directeur van het tijdschrift Noesis. Hij publiceerde onder meer La Barbarie intérieure. Essai sur l’immonde moderne (1999), De l’indignation (2005) en Philosophie de la chirurgie esthétique (2011).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 50

Europees humanisme in fragmenten