Jean-Louis_Chretien
Frankrijk, 1952
filosoof en dichter

Jean-Louis Chrétien

Jean-Louis Chrétien is filosoof en dichter en doceert geschiedenis van de filosofie van de late Oudheid en de hoge Middeleeuwen aan de Sorbonne. Hij bekeerde zich tot het Christendom, dat in brede zin een inspiratiebron voor zijn oeuvre werd. Tot Chrétiens vele werken behoren La Voix nue: phénoménologie de la promesse (1990), Saint Augustin et les actes de parole (2002), Reconnaissances philosophiques (2010) en Conscience et roman II. La conscience à mi-voix (2011).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 50

Europees humanisme in fragmenten