Karl_Popper
Oostenrijk, 1902 - 1994
belangrijk twintigste-eeuws wetenschapsfilosoof

Karl Popper

Karl Popper was wetenschaps-, sociaal en politiek filosoof. Hij werd met name bekend door zijn voorstel om niet verificatie, maar falsificatie als criterium te nemen voor het toetsen van theorieën. Ook had hij een duidelijke visie op de samenleving, die hij onder meer verwoordde in The Open Society and Its Enemies (1945) (Ned. vert. De open samenleving en haar vijanden, 2007) en The Poverty of Historicism (1957).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 15

Het testament van de 20ste eeuw Deel I. Strategieën van vergetelheid