Laurence Des Cars
©Nicolas Guiraud
Frankrijk, 1966
directeur van het Louvre

Laurence des Cars

Laurence des Cars is directeur van het Louvre, en een van de meest invloedrijke vrouwen in de internationale museumwereld. Na kunstgeschiedenis te hebben gestudeerd aan de Sorbonne en de prestigieuze École du Louvre, begon Des Cars in 1994 haar carrière als curator van schilderijen voor het Musée d’Orsay. In de decennia hierna werd ze opeenvolgend benoemd als wetenschappelijk directeur van France Muséums, als directeur van het Musée de l’Orangerie en directeur van het overkoepelende Établissement Public du Musée d’Orsay et du Musée de l’Orangerie. In 2021 werd ze gekozen als eerste vrouwelijke directeur van het Louvre. Des Cars cureerde succesvolle tentoonstellingen over onder meer Édouard Vuillard, Gustave Courbet en Guillaume Apollinaire, en schreef daarnaast (mee aan) verscheidene boeken over de negentiende- en twintigste-eeuwse kunsten, zoals The Pre-Raphaelites. Romance and Realism (2000). In 2019 was ze verantwoordelijk voor een alom geprezen tentoonstelling over de representatie van zwarte figuren in de moderne en vroegmoderne schilderkunst: Black Models. from Géricault to Matisse.