NexusLila2743_280_187
Foto Dolph Cantrijn
Frankrijk, 1976
auteur A Tale for Lovers & Other Madmen

Lila Azam Zanganeh

Lila Azam Zanganeh, dochter van Iraanse ballingen, is schrijfster en publiceert onder meer in The New York Times, Le Monde en La Repubblica. Ze heeft, samen met Kofi Annan, Condoleezza Rice en Madeleine Albright, zitting in de raad van toezicht van het International Rescue Committee, een organisatie die slachtoffers van wereldwijde humanitaire rampen helpt hun leven weer op te bouwen. Via Words Without Borders, een organisatie die zich inzet voor de vergroting van intercultureel begrip via de verspreiding van hedendaagse internationale literatuur, en via Narrative 4, een mondiaal netwerk van invloedrijke kunstenaars en leiders, zet ze zich in voor de wereldwijde uitwisseling van verhalen om stereotypen te ontkrachten en barrières weg te nemen. Lila Azam Zanganeh is de auteur van The Enchanter: Nabokov and Happiness (in het Nederlands verschenen als De tovenaar: Nabokov en geluk, 2011) en A Tale for Lovers & Other Madmen (te verschijnen in 2020).

Op de Nexus Leestafel leest u de bespreking van The Enchanter. Nabokov and Happiness.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2020

Nexus 83

Wat regeert de wereld?
Tijdschrift Nexus
2015

Nexus 68

Oorlog en vrede
Tijdschrift Nexus
2012

Nexus 61

Verloren liefde
large_3.-Lila-Azam-Zanagneh_-Art-gives-your-a-home

Literatuur

Lila Azam Zanganeh

Wie is echter, Poesjkin of Poetin?

Is een betekenisvolle dialoog tussen politiek en kunst eigenlijk wel mogelijk?

Lila Azam Zanganeh vertelt met grote eruditie en welsprekendheid over de bijzondere effecten die literatuur op het leven kan uitoefenen.

Spreker bij

Nexus-conferentie 2019

Conferentie

Nexus-conferentie 2019

The Ring or What Will Rule the World

10 november 2019 9.30 – 16.00 Nationale Opera & Ballet
large_3.-Fundraisingsdiner-2014

Vrienden

na de lustrumconferentie

Feestelijk fondsenwervingdiner

20 september 2014
HollandHouseLibraryBlitz1940.jpg

Conferentie

Nexus-conferentie 2014

War and Peace

20 september 2014 10.00 - 17.00 Nationale Opera & Ballet
large_7.-Sosha-van-Rijnberk-and-Lila-Azam-Zanganeg-discuss-First-Love-by-Turgenev

Masterclass

Masterclass Lila Azam Zanganeh

Love & Literature

10 april 2014 20.00 - 22.00 Tilburg University
large_4.-Mahdi-Abdulrazak-in-gesprek-met-Lila-Azam-Zanganeh

Connect

Meet & greet Lila Azam Zanganeh

Liefde voor literatuur

10 april 2014 19.00 - 20.00 Portrettenzaal