Noel_O_Sullivan
Verenigd Koninkrijk, 1941
politicoloog

Noel O’Sullivan

Noël O’Sullivan is politicoloog. Hij studeerde aan de London School of Economics en aan Harvard en is sinds 1967 verbonden aan Hull University, sinds 1992 als hoogleraar in de politieke filosofie. In zijn onderzoek houdt O’Sullivan zich met name bezig met politieke filosofie, extremisme, conservatisme en moderne staatsinrichting. Van zijn hand verschenen onder meer de boeken Political Theory in Transition (2000), European Political Thought since 1945 (2004) en The Concept of the Public Realm (2010).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 12

De nexus tussen heden en verleden
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 8