Tongeren_-P.-van
Nederland, 1950
moraalfilosoof

Paul van Tongeren

Paul van Tongeren is sinds 1993 hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit. Hij is gepromoveerd op een proefschrift over Nietzsches moraalkritiek, aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij sinds 2002 buitengewoon hoogleraar ethiek is. Van Tongeren is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis. Voor zijn Leven is een kunst (2013) is hem de Socratesbeker toegekend voor ‘het meest prikkelende en oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek’.

Op de Nexus-leestafel bespreekt Paul van Tongeren Religie voor atheïsten. Een heidense gebruikersgids van Alain de Botton.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2013

Nexus 64

Luxe en verval