Gerbrandy_-Piet
Nederland, 1958
classicus en dichter

Piet Gerbrandy

Piet Gerbrandy is classicus, dichter en essayist. Hij doceert Latijn aan de Universiteit van Amsterdam en publiceert naast eigen dichtwerk ook bloemlezingen, vertalingen en beschouwingen over poëzie. In 2007 verscheen zijn boek Het feest van Saturnus: de literatuur van het heidense Rome en in 2010 de dichtbundel Morgen ben ik vrij. In 2011 kwam er een handelseditie uit van zijn proefschrift (uit 2009) over de poëzie van H.H. ter Balkt en Jacques Hamelink, getiteld De gong en de rookberg.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2012

Nexus 62

Poëzie van het leven