JubileumNexus04
Foto: Joyce van Belkom
België, 1946
rechtswetenschapper

René Foqué

René Foqué studeerde rechten en filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven en Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Lille. Hij is hoogleraar rechtsfilosofie en rechtstheorie aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is hij directeur van het Leuvense Centrum voor Grondslagenonderzoek van het Recht. Ook doceert hij aan het European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization in Venetië. Hij was medeauteur van Punishment, Restorative Justice and the Morality of Law (2005).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 8