rob_hartmans
Nederland, 1959
historicus, journalist en schrijver

Rob Hartmans

Rob Hartmans is historicus, journalist en schrijver van romans en essays. Hij schrijft regelmatig over politiek en geschiedenis in De Groene Amsterdammer en het Historisch Nieuwsblad. Hartmans schreef onder meer de boeken Vaarwel dan! Essays over intellectuelen en hun illusies (2000), Lang leve de Linkse Kerk en andere essays over politieke hersenschimmen, misverstanden en illusies (2010), Niet gehinderd door schroomvalligheid (2011) en Vijandige broeders (2012).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 56

De terugkeer van de spoken