bieb-barenboim
Nexus Bibliotheek

De ethiek van de esthetiek

Nexus Bibliotheek deel VII, tweetalige, gebonden editie, vertaling Jan Willem Reitsma

Daniel Barenboim gaf tijdens de Nexus-lezing 2010 uit de diepte van zijn hart en vanaf de toppen van zijn wijsheid antwoord op de vraag wat muziek ons nu eigenlijk te zeggen heeft. Zijn humanistische boodschap verdient het om gelezen en herlezen te worden.

De muziek kan ons talloos veel dingen leren als we er dieper in weten door te dringen en haar niet afzonderen van ons geestelijk leven. Muziek is in de loop der tijd verbannen naar een afgelegen domein van genot en escapisme en wordt niet geacht iets te melden te hebben aan onze hersendelen die ons alledaagse denken of ons leven bestieren. Dat is voor alle betrokkenen een betreurenswaardige situatie. Muziek bezit het vermogen uit te drukken waar mensen toe in staat zijn als ze hun beperkingen overstijgen. Muziek bezit het vermogen mensen met elkaar te laten communiceren, ongeacht hun geslacht, huidskleur of nationaliteit. De reden voor dat alles is wellicht dat de muziek ons op weg helpt van chaos naar orde.

Sprekers

Daniel_Barenboim

Argentinië, 1942

Daniel Barenboim

pianist en dirigent