Cees_Maris
Nederland, 1947
rechtsfilosoof

Cees Maris van Sandelingenambacht

Cees Maris studeerde rechten in Amsterdam, alwaar hij in 1979 cum laude promoveerde. Sinds 1989 is hij hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn oratie, Horror vacui, werd uitgevoerd in de vorm van een oratorium. Maris is mederedacteur en medeauteur van de bundel Recht en liefde (1996), een verzameling artikelen met als centrale vragen wat liefde is en of liefde zich laat normeren. Datzelfde thema keert terug in Twaalf liefdes. Filosofische bespiegelingen (2002).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 25

Het menselijk tekort