Hans_Saner
Zwitserland, 1934
filosoof

Hans Saner

Hans Saner is filosoof. Hij studeerde filosofie, psychologie en germanistiek, en was hoogleraar cultuurfilosofie aan de Muziekacademie van Bazel. Van 1962 tot 1969 was hij assistent van Karl Jaspers en na diens dood in 1969 was Saner verantwoordelijk voor de publicatie van niet eerder uitgegeven werk van Jaspers. Van eigen hand verschenen onder meer Dramaturgien der Angst (1991), Einsamkeit und Kommunikation (1994), Der Schatten der Orpheus (2000) en Erinnern und Vergessen (2004).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 25

Het menselijk tekort
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 20

Melancholische kennis