Kees_Fens
Nederland, 1929 - 2008
literair criticus en schrijver

Kees Fens

Kees Fens was in de jaren zestig medeoprichter van het literaire tijdschrift Merlyn. Hij schreef, naast essays, vooral literaire kritieken over Nederlandse literatuur voor bladen als De Tijd en De Volkskrant. Van 1982 tot 1994 was hij hoogleraar moderne letterkunde in Nijmegen. Tot zijn bekendste publicaties behoren De eigenzinnigheid van de literatuur (1964), Waarom ik niet tennis (en ook niet hockey) (1980), Leermeesters (1994) en Nabij (2008).

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 20

Melancholische kennis