Cultura Animi 3
Cultura Animi

Becoming Human Is an Art

For information in English, please click here.

Voor alle autodidacten die zich willen bekwamen in de kunst van het mens-worden bevat dit derde deel in de reeks Cultura Animi essays die zowel inspiratie als oefenmateriaal verschaffen.

‘The Unforgivables’ van Cristina Campo is een briljante apologie voor de adel van de geest en allen die streven naar een dergelijke perfectie. George Steiner pleit in het essay ‘Universitas?’ voor de ware universiteit als een plaats waar – in tegenstelling tot de huidige academische wereld – nog steeds het universitas-ideaal gecultiveerd wordt en waar de adel van de geest kan worden verworven. Ingrid Rowland neemt ons mee naar de twee Griekse patriarchen van de adel van de geest, de filosoof Plato en de dichter Sophocles, die met hun werk probeerden de mensheid te bevrijden uit een tijdloze lockdown, die donkere grot van de zielloosheid.

‘In de essaybundel “Becoming Human is an Art”, uitgegeven door het jubilerende Nexus Instituut, las ik een mooie passage over de kracht van lezen. Het stond in het openingsessay “The Unforgivables” van de Italiaanse filosofe Cristina Campo…’ – Michel Krielaars in NRC Handelsblad

Inhoudsopgave

Becoming Human Is an Art

Vertaald door Liz Waters

In dit rijke essay toont Rob Riemen aan de hand van het werk en de inspiratiebronnen van Cristina Campo welke grote levensvragen haar bezighielden – en hoe zij ons tot voorbeeld kan strekken in het oefenen van de kunst van het mens-worden.

There are many traditions, both religious and philosophical, that feature stories about the need for human beings to discover the truth and the meaning of existence because it is hidden from us, or even lies beyond our power. Such stories tell us that becoming human is an endless quest. (…) Where will their quest lead? How can we learn the art of becoming human?

The Unforgivables

Vertaald door Will Schutt

Dit essay is een weergaloze verdediging van de ‘onvergeeflijken’: dichters en denkers – zoals Marianne Moore, Gottfried Benn en Boris Pasternak – die tegen de keer durfden te schrijven en handelen. De Nederlandse vertaling van dit essay verscheen in Nexus 16, ‘Cultuur en politiek’.

Perfection, beauty. What do these words mean? There is only one possible definition: aristocratic character. Indeed, perfection is the ultimate aristocracy. Of nature, the species, ideas. Even in nature it is culture.

Universitas?

In onze tijd bestaan er nog onderwijsinstellingen die universiteit heten, maar maken zij nog aanspraak op universitas, het alomvattende kennisideaal dat het Westen geërfd heeft van Athene en Rome? In een weergaloos requisitoir tegen de geest van de tijd leest George Steiner, wereldvermaard literatuurwetenschapper en cultuurcriticus, de moderne universiteiten de les. Zijn kritiek bevat een aansporing aan ons allen.

Universitas: what a proud word! An institution comprising the totality of knowledge. An organism aspiring to the dynamic concept of both abstract and empirical totality.

Out of the Cave

Ondanks alle technologische wonderen van onze tijd moeten we de klassieke werken blijven lezen en herlezen. De werken van Plato en Sofokles, betoogt Ingrid Rowland, zijn nog steeds van een schoonheid en precisie die ons helpen menselijke emoties, normen en waarden te plaatsen en te bevatten. De Nederlandse vertaling van dit essay verscheen in Nexus 67, ‘School der beschaving’.

Plato’s contradictions are one of the reasons he needs to be read again and again, with the changing understanding that we ourselves gain with increasing maturity. The same goes for Sophocles, who charges courageously into the dark heart of human hurt (…) And thus, despite all the technological marvels our own era has brought us, we should still treasure Plato, and together with him, treasure Sophocles