Dita Kraus
Tsjechië, 1929
Auschwitz-overlevende

Dita Kraus

Dita Kraus, geboren als Dita Polach, is Auschwitz-overlevende en werd bekend als de ‘bibliothecaresse van Auschwitz’. In 1942 werd zij met haar ouders gedeporteerd naar Theresienstadt en later naar Auschwitz, waar zij regelmatig werd geconfronteerd met Josef Mengele, de ‘engel des doods’, en waar haar vader werd vermoord. In Auschwitz wist Kraus zich verantwoordelijk voor de bescherming van de paar schamele, strikt verboden boeken die toch aanwezig waren in het kinderblok. In maart 1944 werd de helft van de kinderen in dat blok vermoord. Van daar belandde Kraus met haar moeder, via Hamburg en verschillende werkkampen, uiteindelijk in Bergen-Belsen, waar ze in 1945 werd bevrijd door de Britse troepen. In 2012 publiceerde Antonio Iturbe de bestseller The Librarian of Auschwitz, een boek gebaseerd op het levensverhaal van Kraus. In 2020 verschenen Kraus’ memoires A Delayed Life: The True Story of the Librarian of Auschwitz.

Spreker bij

Munch2

Conferentie

Nexus-conferentie 2020

A New Age of Anxiety

Zaterdag 14 november NO&B / online

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2021

Nexus 86

Ons tijdperk van angst