normal_Nexus_logo_6
Duitsland, 1960
rechtsfilosoof

Jean-Marc Piret

Jean-Marc Piret studeerde rechten en werd als onderzoeker aangesteld aan de Vrije Universiteit Brussel in 1983, waar hij in 1995 promoveerde. In 1990 werd hij universitair docent, en later hoofddocent, in de rechtsfilosofie aan de Erasmus Universiteit. Sinds 2009 doceert hij eveneens aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoeksgebieden zijn de idee├źngeschiedenis van het publiekrecht, recht en religie in de publieke sfeer, en veiligheid en vrijheid. In 2009 kwam zijn boek De geschiedenis als slachtbank. Reflexieve modernisering en de wet bij Joseph de Maistre, Marquis de Sade en G.W.F. Hegel uit.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 13

Het universitas-ideaal
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 2