Martha_Nussbaum._Nexus-conferentie_1997__klein_
Verenigde Staten, 1947
geesteswetenschapper

Martha Nussbaum

Martha Nussbaum is filosofe. Ze studeerde theaterwetenschappen en klassieke talen in New York en filosofie aan Harvard. Met de publicatie van het boek The Fragility of Goodness (1986, Ned. vert. De breekbaarheid van het goede, 2001), over klassiek-Griekse ethiek, maakte ze naam in de geesteswetenschappen. Sindsdien schreef ze over een grote verscheidenheid aan onderwerpen, waaronder vrijheid, vrouwenrechten, de betekenis van emoties en de inrichting van goed onderwijs. Onder haar bekendste boeken zijn Poetic Justice (1996), Women and Human Development (2000), Animal Rights (2004), Liberty of Conscience (2008) en Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (2010, Ned. vert. Niet voor de winst, Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft, 2011). In 2011 verscheen Creating Capabilities (Ned. vert. Mogelijkheden scheppen, 2012), en in 2013 Political Emotions. Why Love matters for Justice. Nussbaum is hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek aan de University of Chicago.

Publiceerde in

Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 37

Brieven
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 23

De macht van het verleden
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 19

Het proces Richard Wagner
Tijdschrift Nexus
2010 of eerder

Nexus 11

Bildung

Spreker bij

wagner

Conferentie

Nexus-conferentie 1997

The Trial of Richard Wagner

3 september 1997 10.45 - 21.30 Tilburg University