Conferentie

The Battle Between Good and Evil

Nexus-conferentie 2018

Bestel nu kaarten Word Nexus-lid Brochure

Zaterdag 15 december 2018 | 9.30–16.00 | Nationale Opera & Ballet Amsterdam

Het is het oudste verhaal in de geschiedenis van de mens: het verhaal over de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister, waarheid en leugen, schepping en vernietiging. Theologen, filosofen en morele leiders hielden zich eeuwenlang bezig met de vraag hoe het kwaad overwonnen kan worden: door goddelijke genade, goede daden of de menselijke rede?

Maar tegenwoordig zijn ‘goed’ en ‘kwaad’ niet langer vanzelfsprekende begrippen. God is dood, stelde Nietzsche, en er bestaat helemaal geen universele kennis van goed en kwaad, omdat alles subjectief is. Zijn we daadwerkelijk ‘voorbij goed en kwaad’, en zijn alle waarden waardeloos geworden? Moeten we terug naar traditionele waarden? Of schept de mens zijn eigen waarden?

Lidmaatschap Nexus
Nog geen Nexus-lid? Leden ontvangen aanzienlijke korting op entreekaarten en krijgen het tijdschrift Nexus thuisgestuurd. Zo leest u voorjaar 2019 in Nexus 81, ‘De strijd tussen goed en kwaad’ de bijdragen van de conferentiesprekers. Kijk hier voor alle voordelen van het lidmaatschap.

Entreekaarten

Standaard € 90
Leden (max. 4) € 50
Jongeren (t/m 30) € 30
Connect-leden € 20
Amici (max. 2) gratis
Patroni/Maecenates (max. 4) gratis
Bestel nu kaarten

Programma

9.30 Welkom Rob Riemen
9.45 Openingslezing Marilynne Robinson
10.45 Pauze
11.15 Rondetafelgesprek 1: Paradise Lost. The Knowledge of Good and Evil
13.15 Lunch
14.00 Rondetafelgesprek 2: Beyond Good and Evil. Paradise Regained?
16.00 Signeersessie

Leestips

Gesprek tussen Obama en Marilynne Robinson in New York Review of Books.

• Bespreking van What Are We Doing Here? van Marilynne Robinson.