Schatkamer

Media

Thema

detail_Kinneging_-Tocqueville_-profeet-van-de-moderne-democratie

Politiek

Profeet van de moderne democratie

Tocqueville

Behalve lokaal en actief burgerschap heeft Tocqueville nog een tweede belangrijke remedie tegen tirannie en despotisme, namelijk religie.
detail_Gray_-The-Silence-of-the-Animals

Filosofie

On Progress and Other Modern Myths

The Silence of Animals

Neen, wij mensen zijn niet rationeel, ons altruïsme heeft een zeer beperkt bereik, onze geest is niet gemodelleerd naar de kosmische orde, maar bovenal kunnen we nooit ontsnappen aan ons mens-zijn. Er is geen verlossing voor de mens.
detail_Spacks_-On-Rereading

Literatuur

On Rereading

Wanneer je eenmaal ouder, wijzer en ook nuchterder en bedroefder bent geworden, valt de kitsch van je jeugd enkel nog te redden als je er ironie of parodie in kunt vinden.
detail_Kahneman_-Ons-feilbare-denken

Humanisme

Ons feilbare denken

Is de mens een rationeel wezen dat elke beslissing maakt op basis van het afwegen van allerlei stabiele factoren? Niks daarvan, betoogt Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman.
detail_Noe_-We-zijn-toch-geen-brein

Humanisme

We zijn toch geen brein?

Londense taxichauffeurs bezitten een relatief grote hippocampus, het gevolg van hun overvloedige ruimtelijke ervaring. En dit hersengebied is ook nog eens groter naarmate ze langer in dienst zijn.
detail_Skidelsky_-How-Much-Is-Enough

Politiek, Samenleving

The Love of Money, and the Case for the Good Life

How Much is Enough

Modern liberal theory and neoclassical economics have a virtual monopoly on public discourse.
detail_Zwart_-De-Filosofie-van-het-luisteren

Muziek

Partituren van het Zijn

De filosofie van het luisteren

Het moge duidelijk zijn dat Zwarts duiding van Wagner als sleutelfiguur in de evolutie van het westerse denken gewaagd is.
detail_Aristoteles_-Politica

Filosofie, Politiek

Politica

Het goede, geslaagde en daarom gelukkige leven ligt in het in de praktijk brengen van de menselijke voortreffelijkheden of deugden.
detail_Frankfurt_-On-Bullshit

Filosofie

On Bullshit

Te veel blootstelling aan lulkoek zou ertoe kunnen leiden dat we rampzalig vervreemd raken van de bekommernis om wat waar en onwaar is.
detail_Marias_-De-Verliefden

Literatuur

De verliefden

Hoezeer Marías ons echter ook wil doen geloven dat hedendaagse schrijvers blaaskaken zijn, de rol die literatuur kan spelen, veronachtzaamt hij niet.
detail_Applebaum_-Anne_-Iron-Curtain

Geschiedenis

The Crushing of Eastern Europe 1944-1956

Iron Curtain

The author’s sensibility, her insights into and delicate description of people’s moral and psychological collapse, make the book particularly powerful.
detail_Peeters_-Derrida

Biografie

A Biography

Derrida

Kennelijk gaf Derrida in zijn publieke en niet-publieke teksten steeds opnieuw vorm aan zijn eigen raadselachtig verhaal, alsof dit een experimenteel gedicht was dat steeds herschreven moest worden.
detail_Gauck_-Laat-je-niet-regeren-door-angst_-maar-door-moed

Samenleving

Laat je niet regeren door angst, maar door moed

Een hartstochtelijk pleidooi voor een vrije, democratische en plurale samenleving.
detail_Kuhn_-The-Age-of-Confucian-Rule

Geschiedenis

The Song Transformation of China

The Age of Confucian Rule

It was the ethical and philosophical quests by Song intellectuals that shaped Neo-Confucian ideology into the persisting foundation of the Chinese civilized state.
detail_Jong_-Straf_-Schuld-en-Vrijheid

Samenleving

Pijlers van ons strafrecht

Straf, schuld en vrijheid

Als het kennelijk de genen (of hersenen) zijn die iemand tot bepaald gedrag brengen, dan kan van schuld voor dat gedrag geen sprake zijn en kan er dus niet worden gestraft.
detail_Toibin_-The-Testament-of-Mary

Literatuur

The Testament of Mary

Tóibín once again hauntingly reminds us that truth is always at least partly subjective, and that individual truths merit the same respect and dignity as their authorized counterparts.
detail_Collini_-Stefan_-_What-are-Universities-For

Cultuur

What are universities for?

Wat Collini probeert duidelijk te maken, is dat we ruimte moeten houden – of opnieuw maken – voor een andere manier van spreken en denken, waarmee we meer soorten waarde kunnen erkennen dan alleen economische waarde.
detail_Clark_-Katerina_-_Moscow

Geschiedenis

Stalinism, Cosmopolitanism, and the Evolution of Soviet Culture, 1931-1941

Moscow, The Fourth Rome

The most significant part of the book is the study of state ambition, self-representation, expressed in official rhetoric, cultural politics and writings of the Soviet intellectuals.
detail_Cristaudo-A-philosophical-history-of-love

Filosofie

A Philosophical History of Love

Uninitiated undergraduates are in for a feast of nourishing ideas about love, whereas their professors will tend to grumble about the book’s smorgasbord character.
detail_Pettegree-The-Book-in-the-Renaissance

Geschiedenis

The Book in the Renaissance

Alle verschijnselen die worden besproken, zijn tot in onze tijd voelbaar dan wel navoelbaar. Daardoor stijgt het boek met gemak uit boven het genre van de specialistische studie over een specifieke periode.
detail_Adams_-Kunst-moet_-ook-in-tijden-van-cholera

Kunst

Kunst moet, ook in tijden van cholera

Kunst creëert een werkelijkheid voor ons, door ons te leren de realiteit op een andere manier waar te nemen.
detail_Abulafia_-The-Great-Sea.-A-Human-History

Geschiedenis

A Human History of the Mediterranean

The Great Sea

The role of the Mediterranean crossroads in bringing together the people from across it, and far beyond, is highlighted through a narrative style which ensures the place of the story in the history.
detail_Cavanag_-Lyric-Poetry-and-Modern-Politics

Literatuur

Russia, Poland, and the West

Lyric Poetry and Modern Politics

Kunst behoorde een product te zijn dat net als alle andere producten moest beantwoorden aan de behoeften van de staat.
detail_Xiaobo_-No-Enemies-No-Hatred-cover

Politiek

Selected Essays and Poems

No Enemies, No Hatred

Liu is zonder enige twijfel een dissident die veel heeft geleerd van zijn vermaarde voorgangers, vooral als het gaat om retoriek van geweldloos verzet.