Schatkamer

Schrijf u in voor de speciale nieuwsbrief. U ontvangt dan hoogstens eens per week een mail met een persoonlijke aanbeveling zodra we iets nieuws hebben toegevoegd aan de Nexus Schatkamer.

Inschrijven voor de Schatkamer-nieuwsbrief

Media

Thema

Mill-ig (1)

Filosofie, Politiek, Samenleving

John Stuart Mill

Over vrijheid

De kern van Over vrijheid is Mills zoektocht naar een antwoord op de vraag: Welke individuele vrijheid moet in moderne samenlevingen altijd worden gewaarborgd en wanneer moet individuele vrijheid worden begrensd?
Rainer-Maria-Rilke

keuze van Marina Mahler

Rilke aan Margot Sizzo

‘Rilke is een van de weinige dichters die over de liefde hebben geschreven bij wie ik denk: ja, hij heeft de liefde ervaren.’
Heloise-ig

Literatuur, Religie

Brieven van Heloïse en Abelard

Alleen maar woorden

Waar gaat het verhaal dat de brieven van Heloïse en Abelard vertellen eigenlijk over, en is dat wel zo romantisch?
Nexus2012conf067

Biografie, Filosofie

Ágnes Heller

Een brief aan Richard Rieger

De wiskundeleraar van Agnés Heller onderwees zijn leerlingen eigenlijk niets, gedurende de jaren ’40 in Boedapest: hij spoorde ze aan hun boeken weg te leggen, en na te denken.
Radnoti-ig

Miklós Radnóti

Nachthemel, waak

Radnóti had een heel leven voordat hij getuige werd. Hij had hechte vriendschappen, had vol overtuiging lief en dacht op abstracte, lyrische wijze na over de natuur en de dood. Zijn eigen dood en de omstandigheden waarin zijn laatste gedichten tot stand kwamen, zijn hem aangedaan, maar zijn poëzie is van hem zelf.
Nexus_Nietzsche V Gogh-0468

Cultuur, Filosofie, Geloof, Kunst

A sense of reality

Nexus_Nietzsche V Gogh-1090

Cultuur, Filosofie, Geloof, Kunst

A sense of possibility

Tokarczuk-ig

Olga Tokarczuk

De tedere verteller

De nadruk die Tokarczuk legt op onze verbondenheid met anderen en met de wereld, en het ruimte laten voor het vreemde, is een vriendelijke en fijne insteek in een tijd waarin de maatschappij juist lijkt te verharden en verschralen.
Hermes

Literatuur

Olga Tokarczuk

Hoe vertalers de wereld redden

Vertalers en tolken fungeren in wezen als priesters en priesteressen in Hermes’ tempel, omdat hun werk de goddelijke essentie raakt: het verbinden van mensen via hun talen, zelfs over hun talen heen om zo de menselijke ervaring van de ene cultuur naar de andere over te dragen
Russische-geschiedenis-ig

Samenstelling: Driessen, Krielaars en Peek

Dit volk heeft zijn god op aarde

‘De indrukken verwerk ik vooral rationeel. De slag begint, ik krijg een paard. Ik zie hoe de colonnes zich formeren, de tirailleurslinies, ze gaan in de aanval, ik heb met die ongelukkigen te doen, het zijn geen mensen, maar colonnes, het vuren bereikt een climax, de slachting geschiedt in stilte.’ – Isaak Babel
sjestov2

Filosofie

László F. Földényi

Lev Sjestov: filosoof van het radicale optimisme

Lev Sjestov was een van de merkwaardigste filosofen van onze eeuw. Een zeer vertwijfelde existentialist, die tegelijk een man vol geloof was; een filosoof die zowel in de twintigste eeuw als in de wereld van het Oude Testament leefde
nutteloos

Literatuur, Samenleving

Nuccio Ordine

Over domheid en nut

Tijd besteden aan iets nutteloos wil zeggen onze dag en ons leven menselijker maken.
landweg-in-de-provence-bij-nacht-vincent-van-gogh-44552-copyright-kroller-muller-museum

Laura de Bie over Martin Heidegger

Brief aan Van Gogh

Winnaar schrijfwedstrijd Nexus Connect 2023
Gertrude Stein and Alice B. Toklas

Joshua Vissers over Gertrude Stein

Brief aan Van Gogh

Tweede prijs schrijfwedstrijd Nexus Connect 2023
Doorman-ig

Maarten Doorman

Een jager in het woud: Frankrijk, Duitsland, Europa

Maarten Doorman toont de taaiheid van nationale stereotypen aan weerszijden van de Rijn.
Rilke

Literatuur

Jacq Vogelaar

Roman van innerlijke gebeurtenissen

De idee van Malte is minder in uitspraken te zoeken dan in de tekst als geheel, in het feit dat het aantekeningen zijn en géén dagboek, géén novelle of roman, in het feit dat er geen hechte constructie, ook geen geheime, aanwezig is, en dat de schriftuur zowel in thematiek als in structuur geleid wordt door een zweverige opvatting van de tijd.
Van Gogh, Pair of Shoes, 1886

Filosofie, Kunst, Samenleving

Lesley Chamberlain

Van Gogh en het licht om een paar schoenen

We kunnen Heidegger beschouwen als de filosoof die onder woorden wist te brengen wat in de kunst al over het bestaan was ontdekt toen Van Gogh in de Borinage het potlood oppakte, en het in Arles verruilde voor een penseel.
Moss-ig

Literatuur, Muziek

Gemma Moss

Modernism, Music and the Politics of Aesthetics

Moss zoekt en vindt een genuanceerde middenweg tussen enerzijds het idee dat kunst in essentie autonoom is, en anderzijds de opvatting dat kunst wordt gestuurd door maatschappelijke context. Ze gaat uit van een tweerichtingsverkeer tussen kunstopvatting en politiek, waarin muziek een grote rol speelt.
Setiya-ig

Filosofie

Kieran Setya

Life is Hard

The book is filled to the brim with interesting ideas and arguments, well-chosen illustrations from literature and cinema, and courageous confessions taken from Setiya’s own life.
Tarkovski2-tw

Cultuur, Kunst, Samenleving

Andrej Tarkovski

De verzegelde tijd

Aan de hand van vele verschillende voorbeelden uit film, literatuur, muziek en schilderkunst, bezint Tarkovski zich op zijn drijfveren als filmmaker, de kracht en noodzaak van ware kunst en de verantwoordelijkheden van de kunstenaar.
boekentips2023c

Nexus-conferentie 2023

Leestips Nietzsche en Van Gogh

Lees de boeken van Friedrich Nietzsche, Vincent van Gogh en de sprekers van de Nexus-conferentie 2023. Twaalf tips van de Nexus-redactie.
01_Andrei Rublev, 1966, Andrei Tarkovsky, image courtesy of Kino Lorber_0 (1)

Kunst als brug tussen ideaal en werkelijkheid

Een kunstenaar wordt volgens Tarkovski gedreven door ‘een verlangen naar een ideaal’. Een ideaal dat het tijdelijke overstijgt.
schouders

Cultuur, Geschiedenis

Paul Claes

Antieke reuzen

Iedereen bouwt voort op wat voorgangers hebben gezegd, het nieuwe is niet denkbaar zonder het oude, cultuur en kennis zijn cumulatief.
Ovidius-ig

Literatuur, Poëzie

Ovidius

Metamorfosen

Wil je het Nederlands laten slingeren en strijden, klimmen en zingen als de taal van Ovidius, dan zul je iets anders moeten doen dan Ovidius zelf.