Leestafel

Op de Nexus Leestafel bespreken ervaren kenners en jonge talenten actuele beschouwingen, klassieke werken en baanbrekende studies over kunst, cultuur, geschiedenis, politiek en filosofie.

Thema

guerot

Politiek

De nieuwe burgeroorlog & Red Europa!

Guérots radicale opvattingen zijn misschien geen praktische richtlijnen voor politiek handelen, maar een intellectuele schoktherapie die ons groter kan leren denken en dromen.
Spoken in Moskou

Literatuur, Politiek

Het stille einde van een revolutie

Spoken in Moskou

Zowel een belangrijk tijdsdocument als een onderhoudende bundel.
Bots-Republiek-der-letteren

Cultuur, Geschiedenis

Hans Bots

De Republiek der Letteren

Alsof je als een van de curieux struint door de beroemde boekencollectie van de Bibliothèque du Roi.
voorwoorden

Filosofie, Literatuur

Voorwoorden

Er is weinig voorkennis nodig om te grinniken om dit poëtische gepest.
kafkakasteel

Literatuur

Het kasteel

De subtiliteit van Kafka’s werk ligt erin dat de personages niets weten van datgene waarmee ze te maken hebben.
Binnenplaats

Literatuur

Dubbelbespreking

Binnenplaats & Genadeklap

In zijn eigen werk gaat Baars een dialoog aan met de Otten van de gerichte gedichten.
Burroughs

Literatuur

Vader van de beatgeneratie

William Burroughs

Burroughs gaf Smith het advies: bouw een goede reputatie op, blijf bij jezelf, lever goed werk en maak de juiste keuzes.
cahiersvalery

Literatuur

Cahiers

Wie de aantekeningen van Paul Valéry leest, leert hem kennen als een tegendraadse en enorm kritische brompot. Zijn oprechtheid en eruditie maken de ‘Cahiers’ fascinerend.
hoteleuropa

Literatuur, Samenleving

Beeld van een gespannen wereld

Hotel Europa

Een erudiete en rijke introductie in de literatuur en geschiedenis van Midden-Europa, die ook lezers die bekend zijn met de materie weet te verrassen.
patti-reading

Literatuur

50 boekentips van Patti Smith

Vijftig literaire tips van boekenliefhebber Patti Smith: van Boelgakov tot Blake en van Sontag tot Sebald.
amrouche

Biografie, Cultuur, Literatuur

De geschiedenis van mijn leven

Amrouche heeft een charmant en realistisch inkijkje gegeven in de wereld zoals zij die heeft gekend.
Roth, Joseph – In het land van de eeuwige zomer

Literatuur

In het land van de eeuwige zomer

Zijn ‘reportages’ zijn geen verslagen, schrijft Roth, want hij zou niet weten hoe hij die zou moeten maken. ‘Ik kan alleen vertellen hoe ik het heb ervaren en wat het met me deed.’
krastev cover

Politiek, Samenleving

After Europe

Krastev spoort ons aan om de naïeve hoop en verwachtingen over het Europese bouwwerk achter ons te laten en te kijken naar de ‘periferie’ van Europa.
opera

Cultuur, Kunst, Muziek

The Politics of Opera

Een vlotte en toegankelijke reconstructie van hoe opera – een kostbaar en gecompliceerd cultureel ‘product’ – in het eigentijdse politieke klimaat paste.
ordine

Cultuur, Literatuur, Samenleving, Wetenschap

Het nut van het nutteloze

Ordine toont zijn eruditie en weet een verzameling nutteloze fragmenten verrassend nuttig in te zetten.
borges-verhalen

Literatuur

De verhalen

Momenten van herkenning treden op tijdens het lezen van alle verhalen van Borges, en vinden plaats op verschillende niveaus.
PH

Cultuur, Literatuur

De essays

Een lijvig en onwaarschijnlijk rijk boekwerk, dat draait om het plezier van het ontdekken en het leggen van verbanden.
borges-gedichten

Cultuur, Kunst, Literatuur

Alle gedichten

Hoe blinder Borges werd, hoe meer hij dichtte over schrijvers die hij bewonderde. Zo ontmantelde hij het onderscheid tussen lezerschap en schrijverschap.
winckelmann

Kunst

Gedachten over de nabootsing van de Griekse werken

Je moet niet de werkelijkheid kopiëren, noch al het leven weglaten. Naar de natuur tekenen bederft de kunst – men moet idealiseren.
kelly

Politiek, Samenleving

The Discovery of Chance

Met Kelly’s boek hebben we een startschot in handen van de ontginning van het gedachtegoed van een moedige en consistente intellectueel
woede

Politiek, Samenleving

Tijd van woede

Mishra laat zien dat vooruitgangsgeloof en cultuurpessimisme twee kanten zijn van dezelfde medaille.
mishra-k

Politiek, Samenleving

The Life and Thought of Alexander Herzen

The Discovery of Chance

Een tour d’horizon van het negentiende-eeuwse denken die toont hoe Herzen het vooruitgangsdenken bekritiseerde.
burgess

Literatuur

Machten der duisternis

Een sterk staaltje vakmanschap. Burgess boeit zijn lezers met sprankelende zinnen, kleurrijke personages en afwisselende, meeslepende verhaallijnen.
aandeeuropese

Cultuur, Politiek

Aan de Europese natie

De essays zijn indrukwekkend en helder geschreven. Van der Net plaatst zich duidelijk in de traditie van Europese cultuurcritici.