Schatkamer

Media

Thema

opera

Cultuur, Kunst, Muziek

The Politics of Opera

Een vlotte en toegankelijke reconstructie van hoe opera – een kostbaar en gecompliceerd cultureel ‘product’ – in het eigentijdse politieke klimaat paste.
ordine

Cultuur, Literatuur, Samenleving, Wetenschap

Het nut van het nutteloze

Ordine toont zijn eruditie en weet een verzameling nutteloze fragmenten verrassend nuttig in te zetten.
borges-verhalen

Literatuur

De verhalen

Momenten van herkenning treden op tijdens het lezen van alle verhalen van Borges, en vinden plaats op verschillende niveaus.
PH

Cultuur, Literatuur

De essays

Een lijvig en onwaarschijnlijk rijk boekwerk, dat draait om het plezier van het ontdekken en het leggen van verbanden.
borges-gedichten

Cultuur, Kunst, Literatuur

Alle gedichten

Hoe blinder Borges werd, hoe meer hij dichtte over schrijvers die hij bewonderde. Zo ontmantelde hij het onderscheid tussen lezerschap en schrijverschap.
winckelmann

Kunst

Gedachten over de nabootsing van de Griekse werken

Je moet niet de werkelijkheid kopiëren, noch al het leven weglaten. Naar de natuur tekenen bederft de kunst – men moet idealiseren.
NexusLastRevolution-2094

Politiek, Samenleving

Openingslezing Bernard-Henri Lévy

kelly

Politiek, Samenleving

The Discovery of Chance

Met Kelly’s boek hebben we een startschot in handen van de ontginning van het gedachtegoed van een moedige en consistente intellectueel
woede

Politiek, Samenleving

Tijd van woede

Mishra laat zien dat vooruitgangsgeloof en cultuurpessimisme twee kanten zijn van dezelfde medaille.
mishra-k

Politiek, Samenleving

The Life and Thought of Alexander Herzen

The Discovery of Chance

Een tour d’horizon van het negentiende-eeuwse denken die toont hoe Herzen het vooruitgangsdenken bekritiseerde.
burgess

Literatuur

Machten der duisternis

Een sterk staaltje vakmanschap. Burgess boeit zijn lezers met sprankelende zinnen, kleurrijke personages en afwisselende, meeslepende verhaallijnen.
aandeeuropese

Cultuur, Politiek

Aan de Europese natie

De essays zijn indrukwekkend en helder geschreven. Van der Net plaatst zich duidelijk in de traditie van Europese cultuurcritici.
balzac

Literatuur

Kolonel Chabert

Er voltrekt zich een politieke aardverschuiving van restaurateurs die terug willen keren naar een vroegere situatie. Een soortgelijke wraak van het verleden op het heden wordt beschreven in Kolonel Chabert.
bozegeesten

Literatuur

Boze geesten

Boze geesten bevat talloze onbehaaglijke vooruitzichten over de aanstaande revolutie die onder het bolsjewisme werkelijkheid zouden worden.
detail_guido

Geschiedenis

Europa tussen ironie en waarheid

De draad van Penelope

Wanneer Europa het inclusieve deel van de Romeinse erfenis uit het oog verliest en zich afsluit van de buitenwereld, dan is de rode draad die Europeanen met elkaar verbindt niet meer dan een prikkeldraad.
spotlight_9200000057347591

Literatuur

Biecht van een moordenaar

In Biecht van een moordenaar keert Roth terug naar de tijd van voor de grote catastrofe, die hem en velen met hem had gebracht waar hij nu was; in exil, zonder geld of zijn Duitse lezerspubliek.
jodenopdrift

Literatuur

Joden op drift

In goed 130 pagina’s schetst Roth de vluchtende Oost-Europese jood: hoe hij vlucht, hoe hij woont in de getto’s van Berlijn, Parijs en Wenen of in de sjtetls.
detail_9789089534651

Filosofie

Een pleidooi voor resonantie

Leven in tijden van versnelling

Leven in tijden van versnelling is een waardevolle, behoorlijk theoretische inleiding tot de sociale theorie van één van Duitslands meest vooraanstaande sociologen van dit moment.
detail_9789058755636_w215

Filosofie

Over gastvrijheid

Een unieke, dynamische ‘deconstructie’ van één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd.
detail_pasternak-cover

Literatuur

De Russische dichter

Gedichten

Hoe Pasternak in zijn eigen tijd roem vergaarde in heel Rusland, kunnen we opmaken uit deze opnieuw naar het Nederlands vertaalde bundel.
detail_9789045032498-het-gezicht-van-een-wereldrijk-l-LQ-f

Geschiedenis

Groot-Brittannië

Het gezicht van een wereldrijk

In deze nieuwe, lijvige geschiedenis van Groot-Brittannië maakt Schama zijn reputatie als groot verhalenverteller waar, maar vergaloppeert hij zich wel.